Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

banner-3.jpg

Wat is mediation?

Mediation is een alternatieve vorm van geschiloplossing naast de rechterlijke macht. Middels een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar worden de partijen begeleid bij vrijwillige besprekingen en onderhandelingen. De partijen brengen gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter, onder leiding van de mediator, een oplossing tot stand. De afspraken worden vastgelegd in een bindend slotdocument. Dit kan zijn een convenant, ouderschapsplan of een vaststellingsovereenkomst. 

Hoofdkenmerken van mediation

Maximaal resultaat, korte doorlooptijd, geen wachttijden, toekomstgericht.

Lage kosten (veel rechtsbijstandverzekeringen vergoeden de kosten).

Alle partijen delen in de kosten op basis van een door hen zelf bepaalde verdeelsleutel.

Deelname op basis van vrijwilligheid.

Alle partijen en de mediator kunnen de procedure zelfstandig stopzetten.

Geheimhouding tijdens de procedure.

Opschorting/aanhouding van andere lopende procedures (indien mogelijk).

De mediator legt de opdracht vast in een startdocument of mediationovereenkomst.

Het eindresultaat wordt vastgelegd in een slotdocument of vaststellingsovereenkomst.


Heeft u vragen of wilt u meer weten over mediation, neem dan gerust vrijblijvend contact op 06-45018756.